Mannen utan ansikte by Masha Gessen

By Masha Gessen

Efter att ha kommit until makten som premiärminister och därefter president i Ryssland 1999 har Vladimir Putin gradvis utmanövrerat och eliminerat sina politiska rivaler. Han har nedmonterat landets sköra demokrati, inte minst genom sitt järnhårda grepp om medierna.

Som verksam i Ryssland har den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen själv upplevt denna förändring och fått bevittna hur flera av hennes vänner och kolleger trakasserats och försvunnit less than oklara omständigheter. Hon företräder den iteration som satsade allt på frihetens och demokratins väg för Ryssland efter Sovjetunionens fall. I dag hör hon until dem som går i främsta ledet i demonstrationerna mot valfusk och vanstyre.

Mannen utan ansikte är en sensationell, modig och upprörande berättelse om Putins väg until eventually makten. Den ger en unik och initierad bild av en skrupelfri och manipulerande ledare för ett av världens största och mäktigaste länder.

Ur bokens förord av Stig Fredrikson: "Masha Gessen beskriver Rysslands moderna historia inifrån. Hon är en journalist som varit med själv. Hon har upplevt och rapporterat om alla de viktigaste händelserna i Ryssland de senaste tjugo åren som korrespondent för amerikanska och ryska tidskrifter. Dessutom bygger boken på en omfattande och imponerande learn. Den är ett stycke klassisk undersökande journalistik, och Masha Gessen har delvis haft tillgång until eventually källor som inte har berättat tidigare. Det gör boken mer övertygande, och skrämmande. Att hon har fått vissa nyckelpersoner att ställa upp och framträda med namn, i stället för att citera anonyma källor, stärker i hög grad hennes framställning. Masha Gessen är medveten om att innehållet i boken är politisk dynamit. Hon vet också att hon i fortsättningen förmodligen riskerar sin personliga säkerhet. Spåren förskräcker. Av alla Putinböckerna i min bokhylla är det fram until nu en som har stuckit ut: den som Anna Politkovskaja skrev om "Putins Ryssland". Nu kommer Masha Gessens bok att stå bredvid Politkovskajas, med hopp om att hon inte ska behöva dela hennes öde."

Show description

By Masha Gessen

Efter att ha kommit until makten som premiärminister och därefter president i Ryssland 1999 har Vladimir Putin gradvis utmanövrerat och eliminerat sina politiska rivaler. Han har nedmonterat landets sköra demokrati, inte minst genom sitt järnhårda grepp om medierna.

Som verksam i Ryssland har den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen själv upplevt denna förändring och fått bevittna hur flera av hennes vänner och kolleger trakasserats och försvunnit less than oklara omständigheter. Hon företräder den iteration som satsade allt på frihetens och demokratins väg för Ryssland efter Sovjetunionens fall. I dag hör hon until dem som går i främsta ledet i demonstrationerna mot valfusk och vanstyre.

Mannen utan ansikte är en sensationell, modig och upprörande berättelse om Putins väg until eventually makten. Den ger en unik och initierad bild av en skrupelfri och manipulerande ledare för ett av världens största och mäktigaste länder.

Ur bokens förord av Stig Fredrikson: "Masha Gessen beskriver Rysslands moderna historia inifrån. Hon är en journalist som varit med själv. Hon har upplevt och rapporterat om alla de viktigaste händelserna i Ryssland de senaste tjugo åren som korrespondent för amerikanska och ryska tidskrifter. Dessutom bygger boken på en omfattande och imponerande learn. Den är ett stycke klassisk undersökande journalistik, och Masha Gessen har delvis haft tillgång until eventually källor som inte har berättat tidigare. Det gör boken mer övertygande, och skrämmande. Att hon har fått vissa nyckelpersoner att ställa upp och framträda med namn, i stället för att citera anonyma källor, stärker i hög grad hennes framställning. Masha Gessen är medveten om att innehållet i boken är politisk dynamit. Hon vet också att hon i fortsättningen förmodligen riskerar sin personliga säkerhet. Spåren förskräcker. Av alla Putinböckerna i min bokhylla är det fram until nu en som har stuckit ut: den som Anna Politkovskaja skrev om "Putins Ryssland". Nu kommer Masha Gessens bok att stå bredvid Politkovskajas, med hopp om att hon inte ska behöva dela hennes öde."

Show description

Read or Download Mannen utan ansikte PDF

Best russia books

ABBYY Lingvo Большой Англо-Русский Словарь

колл. авторов под общ. рук. В. П. Селегея
Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo
ABBYY Lingvo entire English-Russian Dictionary
83 one hundred thirty five слов и 142 278 значений
М. : ABBYY Press
2010 г.
ISBN 978-5-391-00027-3
60х90 / 8
1426 с.
Твердый переплет
Вес: 3016 г.

Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo — это обновленная версия популярного электронного словаря LingvoUniversal, представленная в бумажном формате.

На сегодняшний день это самый полный из англо-русских словарей по охвату новых слов и значений, появившихся в английском языке в последние годы XX века и в первое десятилетие XXI века. Словарь содержит eighty three one hundred thirty five словарных статей (в том числе 1799 фразовых глаголов), 142 278 лексических значений, а также 31 927 примеров из современных и классических британских и американских текстов. Широко представлена лексика разнообразных стилистических пластов, в том числе разговорная, стилистически сниженная и жаргонная.

Издание предназначено для широкого круга читателей: переводчиков, филологов, лингвистов, преподавателей английского языка, студентов и школьников, а также для всех, кто интересуется английским языком или использует его в своей профессиональной деятельности.

Полную электронную версию словаря можно скачать на сайте www. abbyypress. ru по лицензионному номеру, указанному на форзаце.

Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies

This quantity is one in a continual sequence of books ready by means of the Federal examine department of the Library of Congress less than the rustic Studies/Area guide application backed through the dept of the Army.

Describes the hunt of Estonia, Latvia, and Lithuania for self-determination, their fight to reestablish autonomous statehood, and their makes an attempt to deal with the political, fiscal, and social difficulties confronting them within the Nineteen Nineties.

Extra info for Mannen utan ansikte

Example text

Only when the Twelfth Army commander explained to Guderian that the halt order came from the OKH, and not from von Kleist, did the panzer corps commander relent. List and Guderian, without informing either von Rundstedt or von Kleist, made an under–the–table deal to continue west with a ‘reconnaissance in force . Army group headquarters later endorsed the move and by the end of the day Guderian stood over 100km beyond Sedan. 20 Fortunately for them, nervousness at the strategic level and willfulness at the operational level had not robbed the Germans of momentum.

The 10th Panzer and Infantry Regiment Grossdeutschland on Guderian s left shoulder hit prepared French defenses near Artaise and remained stuck there for three days. This did not delay von Kleist, who adroitly shifted his Schwerpunkt. Covered by Rommel s 7th Panzer on his right (part of Hoth s corps), Reinhardt took advantage of the French concentration against Guderian to press on. The perceived threat to von Kleist’s southern flank soon grabbed the attention of von Rundstedt s headquarters. 17 Events even began to out-pace the Wehrmacht s ability to manage.

Fridericus, Wilhelm and Blau: First and Fourth Panzer Armies 8. Blau and Winter Storm: Fourth Panzer Army 9. Defense of Army Group Center: Second and Third Panzer Armies 10. Blau: First Panzer Army 11. Backhand Blow and Citadel: First and Fourth Panzer Armies 12. Balkans: Second Panzer Army 13. Defense of the Ukraine (East): First and Fourth Panzer Armies 14. Defense of the Ukraine (West): First and Fourth Panzer Armies 15. Defense of Hungary and Czechoslovakia: First Panzer Army 16. Defense of the Baltics: Third Panzer Army 17.

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 3 votes