Archipelag GU?ag: 1918-1956 by Aleksander So??enicyn

By Aleksander So??enicyn

Archipelag GUŁAG: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ) – najważniejsze, trzytomowe dzieło Aleksandra Sołżenicyna, napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach 1958-1968. Na Zachodzie wydano je po raz pierwszy w 1973, zaś w Związku Radzieckim oficjalnie w 1989 (wcześniej funkcjonowało w obiegu podziemnym).

Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być "eliminacja wrogich klas społecznych". W konsekwencji powstał cały "archipelag" obozów koncentracyjnych i obozów morderczej pracy, nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem GUŁag. Dzieło jest świadectwem stopniowego odzierania człowieka z jego godności i zmuszania do niewolniczej pracy pod bardzo wzniosłymi hasłami.

Na Zachodzie książka ta wywołała ogromne poruszenie, które doprowadziło do rozwiania iluzji na temat systemu komunistycznego oraz osłabienia wpływów komunistów zachodnioeuropejskich.

Show description

By Aleksander So??enicyn

Archipelag GUŁAG: 1918-1956, próba dochodzenia literackiego (Архипелаг ГУЛАГ) – najważniejsze, trzytomowe dzieło Aleksandra Sołżenicyna, napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach 1958-1968. Na Zachodzie wydano je po raz pierwszy w 1973, zaś w Związku Radzieckim oficjalnie w 1989 (wcześniej funkcjonowało w obiegu podziemnym).

Jest ono wymownym świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być "eliminacja wrogich klas społecznych". W konsekwencji powstał cały "archipelag" obozów koncentracyjnych i obozów morderczej pracy, nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem GUŁag. Dzieło jest świadectwem stopniowego odzierania człowieka z jego godności i zmuszania do niewolniczej pracy pod bardzo wzniosłymi hasłami.

Na Zachodzie książka ta wywołała ogromne poruszenie, które doprowadziło do rozwiania iluzji na temat systemu komunistycznego oraz osłabienia wpływów komunistów zachodnioeuropejskich.

Show description

Read Online or Download Archipelag GU?ag: 1918-1956 PDF

Similar russia books

ABBYY Lingvo Большой Англо-Русский Словарь

колл. авторов под общ. рук. В. П. Селегея
Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo
ABBYY Lingvo complete English-Russian Dictionary
83 one hundred thirty five слов и 142 278 значений
М. : ABBYY Press
2010 г.
ISBN 978-5-391-00027-3
60х90 / 8
1426 с.
Твердый переплет
Вес: 3016 г.

Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo — это обновленная версия популярного электронного словаря LingvoUniversal, представленная в бумажном формате.

На сегодняшний день это самый полный из англо-русских словарей по охвату новых слов и значений, появившихся в английском языке в последние годы XX века и в первое десятилетие XXI века. Словарь содержит eighty three a hundred thirty five словарных статей (в том числе 1799 фразовых глаголов), 142 278 лексических значений, а также 31 927 примеров из современных и классических британских и американских текстов. Широко представлена лексика разнообразных стилистических пластов, в том числе разговорная, стилистически сниженная и жаргонная.

Издание предназначено для широкого круга читателей: переводчиков, филологов, лингвистов, преподавателей английского языка, студентов и школьников, а также для всех, кто интересуется английским языком или использует его в своей профессиональной деятельности.

Полную электронную версию словаря можно скачать на сайте www. abbyypress. ru по лицензионному номеру, указанному на форзаце.

Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies

This quantity is one in a continuous sequence of books ready through the Federal learn department of the Library of Congress below the rustic Studies/Area guide software subsidized via the dep. of the Army.

Describes the search of Estonia, Latvia, and Lithuania for self-determination, their fight to reestablish autonomous statehood, and their makes an attempt to deal with the political, financial, and social difficulties confronting them within the Nineties.

Extra info for Archipelag GU?ag: 1918-1956

Example text

Elsewhere in Europe, loyalty to the ruler began to be accompanied by a sense of identification with a particular state. These rulers began to see their own role as a service for the common good (bien public) of the people. Lower class women had never been confined to terem, as they could not afford to lead lives of idleness. In 1721, Russia established control over the Baltic provinces. Following the Treaty of Versailles in 1919, these areas became the independent states of Estonia and Latvia. 28 Russia Again, it was under the tsar Aleksei that the new concepts had started to enter Russian political vocabulary.

The message of the Old Believers was also profoundly anti-foreign. Christ was being depicted as a beer-bellied, red-faced German, Avvakum complained. Being inexperienced in dealing with mass opposition, the official Church, in turn, could do little against the spread of Old Belief other than to rely on government persecution of the schismatics. Indeed, it was in the second half of the seventeenth century that the Russian state began its first attempts at secularization as theatre, ballet and portrait painting came to the court of the tsar Aleksei.

Despite his enthusiastic rhetoric about the tsar's service to the state and the common good, Peter exercised his powers more absolutely than his predecessors. Moreover, during Peter's reign there developed an ideology of secular absolutism, which had not been present in Muscovite or Byzantine thought. It was most clearly spelled out in the 1722 work The Right of the Monarch's Will (Pravda voli monarshei) attributed to Prokopovich, which stated that the form of government in which 'all power is held in the hands of a single person is called Monarchy, that is Autocracy' (Monarkhiia, to est Samoderzhavstvo}.

Download PDF sample

Rated 4.81 of 5 – based on 13 votes